WWW.TELLSUBWAY.ROSurvey

CONDIŢII GENERALE


VĂ RUGĂM SĂ REVIZUIŢI CU ATENŢIE ACESTE CONDIŢII GENERALE PENTRU ACEST WEBSITE.

Value Pay Services LLC ("VPS") exploatează şi găzduieşte site-ul internet situat în (Tellsubway.ro ("Site"-ul) pe servere din Statele Unite ale Americii. VPS exploatează Site-ul în legătură cu Programul de experienţă a clienţilor SUBWAY®. VPS colectează feedback de la clienţi şi informaţii de contact despre clienţi şi transmite aceste informaţii la franşizele SUBWAY® adecvate în scopul de a îmbunătăţi experienţa general a clienţilor şi nivelele de serviciu.

VPS este o filială 100% a Independent Purchasing Cooperative, Inc. ("IPC"), o societate care aparţine membrilor şi ai cărei membri sunt toate franşizele SUBWAY® situate în Statele Unite, în teritoriile sale şi în Canada. VPS exploatează Site-ul pentru sau în legătură cu următoarele entităţi: Doctor's Associates Inc. ("DAI") şi Subway Franchise Systems of Canada, Ltd. ("SFSC"). DAI şi SFSC vor fi numite împreună ("Entităţi SUBWAY®").

ÎN MOMENTUL ÎN CARE ACCESAŢI, NAVIGAŢI ŞI/SAU UTILIZAŢI PAGINILE SAU SERVICIILE AFIŞATE PE ACEST SITE, SUNTEŢI DE ACORD CU ACESTE CONDIŢII GENERALE ("CONDIŢII GENERALE"). SUNTEŢI DE ACORD SĂ PRIMIŢI NOTIFICĂRILE OBLIGATORII (DUPĂ CAZ) ŞI ATESTAŢI CĂ AVEŢI CEL PUŢIN OPTSPREZECE (18) ANI. ACESTE CONDIŢII GENERALE CONŢIN DENEGĂRI DE RESPONSABILITATE ŞI ALTE PREVEDERI CARE LIMITEAZĂ RESPONSABILITATEA VPS ŞI A ENTITĂŢILOR SUBWAY® FAŢĂ DE DVS. GARANTAŢI CĂ NU VEŢI FOLOSI SITE-UL ÎN NICIUN SCOP ILEGAL. DACĂ NU DORIŢI SĂ VĂ SUPUNEŢI ACESTOR CONDIŢII GENERALE, VĂ RUGĂM SĂ NU ACCESAŢI, NAVIGAŢI SAU FOLOSIŢI ACEST SITE.

VPS şi Entităţile SUBWAY® pot schimba în orice moment aceste Condiţii generale, la discreţie. Condiţiile generale modificate vor intra în vigoare imediat după afişare şi, dacă folosiţi în continuare Site-ul, înseamnă că sunteţi de acord cu noile Condiţii generale. Este responsabilitatea dvs. să vă ţineţi la curent cu orice schimbare. Dacă nu acceptaţi aceste noi Condiţii generale afişate, singura soluţie este să întrerupeţi folosirea Site-ului.

VPS şi Entităţile SUBWAY® fac eforturi rezonabile pentru a furniza pe Site informaţii exacte şi în timp util despre Programul Fresh Catering (Gastronomie proaspătă) SUBWAY®, nu trebuie să presupuneţi că informaţiile furnizate sunt întotdeauna actualizate sau că Site-ul conţine toate informaţiile pertinente disponibile.

PERSOANELE MINORE

Acest Site nu este pentru copiii sub vârsta de optsprezece (18) ani. Site-ul este conceput pentru adulţii de cel puţin optsprezece (18) ani şi nici VPS nici Entităţile SUBWAY® nu adună prin intermediul Site-ului, cu bună ştiinţă, informaţii personale despre vreo persoană care are mai puţin de optsprezece (18) ani.

DREPTURILE DE AUTOR ŞI MĂRCILE ÎNREGISTRATE

Dacă nu s-a specificat altfel, toate materialele de pe Site sunt protejate ca drepturi de autor, prezentări, mărci înregistrate şi/sau alte proprietăţi intelectuale deţinute sau folosite de VPS şi Entităţile SUBWAY® şi/sau filialele acestora sau de alte părţi care au acordat VPS şi Entităţilor SUBWAY® licenţa de folosire a materialelor lor.

SUBWAY® şi sigla SUBWAY® sunt mărci înregistrate şi mărci de serviciu deţinute şi înregistrate de DAI. Mărcile DAI de pe Site sunt câteva dintre mărcile avute şi controlate în prezent de DAI şi deţinătorii săi de licenţă în Statele Unite şi/sau în una sau mai multe alte ţări. Aceste mărci şi anunţurile asociate cu ele nu sunt făcute cu scopul de crea o compilaţie detaliată a tuturor drepturilor de autor şi de proprietate DAI din lumea întreagă şi DAI ar putea deţine sau controla şi alte drepturi de proprietate în una sau mai multe ţări din afara Statelor Unite.

Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres, sunt rezervate.

UTILIZARE PERSONALĂ ACCEPTABILĂ ŞI POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Folosirea de către dvs. a materialelor de pe Site se face numai în scop informaţional, de feedback, pentru rambursarea cupoanelor şi/sau pentru comenzi gastronomice. Sunteţi de acord să nu distribuiţi, publicaţi, transmiteţi, modificaţi, afişaţi sau creaţi lucrări derivate din sau să exploataţi conţinutul Site-ului în nici un fel.

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE ("POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE"). CU EXCEPŢIA CAZURILOR ÎN CARE ALTE AVIZĂRI SAU APROBĂRI SUNT OBLIGATORII PRIN LEGE, PRIN ACCESAREA, NAVIGAREA ŞI/SAU FOLOSIREA PAGINILOR SAU SERVICIILOR AFIŞATE PE ACEST SITE SUNTEŢI DE ACORD CU POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ŞI CU FOLOSIREA ACESTOR INFORMAŢII PERSONALE ŞI A ORICĂROR PREZENTĂRI CONFORM POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE.

Sunteţi de acord să nu folosiţi Site-ul în niciun scop ilegal sau interzis de aceste Condiţii generale, nici să nu provocaţi daune Site-ului sau prin utilizarea acestuia. Sunteţi de acord că niciuna dintre comunicaţiile dvs. cu sau prin intermediul Site-ului nu va încălca nicio lege locală sau de stat a Statelor Unite sau Canadei. Sunteţi de acord că niciuna dintre comunicaţiile dvs. cu sau prin intermediul Site-ului nu va impieta asupra drepturilor unor terţi sau nu va conţine material defăimătoare, calomniatoare, abuzive sau obscene.

Materialele publicate pe Site nu pot fi copiate sau distribuite, republicate, descărcate, afişate sau transmise sub nicio formă, decât dacă s-a permis altfel de către VPS şi/sau Entităţile SUBWAY®. Toate materialele disponibile pe Site sunt particulare şi supuse drepturilor exclusive, drepturilor de autor sau altor drepturi şi nimic din cele incluse aici nu va putea fi interpretat ca acordând în vreun fel, fie implicit, prin inducere în eroare sau de altă manieră, vreun drept sau proprietate asupra sau drepturi exclusive de utilizare a oricărei proprietăţi intelectuale sau altui drept şi privilegiu asociat. Recunoaşteţi că folosirea neautorizată a conţinutului poate provoca prejudicii iremediabile pentru VPS şi Entităţile SUBWAY® şi că în cazul unei folosiri neautorizate, VPS şi Entităţile SUBWAY® vor avea dreptul să obţină o injoncţiune pe lângă orice alte despăgubiri disponibile prin lege prin dreptul de echitate.

FEEDBACK ŞI PREZENTĂRI

Prezentările, feedback-ul şi comentariile dvs. ("Prezentări") sunt complet voluntare, neconfidenţiale şi gratuite. Sunteţi de acord că sunteţi şi veţi rămâne singurul răspunzător de conţinutul oricăror Prezentări pe care le faceţi şi nu veţi prezenta materiale ilegale, defăimătoare, abuzive sau obscene. Sunteţi de acord că nu veţi prezenta pe Site nimic ce va încălca vreun drept al unor terţi, incluzând dreptul de autor, marca înregistrată, drepturile protecţia informaţiilor personale sau alte drepturi personale sau private.

VPS şi Entităţile SUBWAY® apreciază interesul dvs., dar nu doresc şi nu pot accepta nicio idee pe care o consideraţi proprie referitoare la design, tehnologia produsului sau alte sugestii pe care le-aţi pus dvs. la punct. De aceea, acordaţi VPS, Entităţilor SUBWAY® şi reprezentanţilor acestora autorizaţia perpetuă, irevocabilă, ne-exclusivă, total liberată şi gratuită de a folosi orice idee, exprimare de idei sau Prezentări fără niciun fel de restricţii şi fără niciun fel de plată sau alte consideraţii de orice natură, sau permisiune sau notificare a dvs. sau a unor terţi. Această autorizaţie va include, dar fără a se imita, dreptul irevocabil de a reproduce, pregăti lucrări derivate, combina cu alte lucrări, modifica, traduce, distribui copii, afişa, produce şi/sau permite Prezentările şi toate drepturile legate de acestea, în numele VPS şi al Entităţilor SUBWAY® sau al reprezentanţilor lor în lumea întreagă, pe timp nelimitat, prin toate mijloacele cunoscute în prezent sau care vor fi cunoscute sau create în viitor. Garantaţi de asemenea şi că renunţaţi la orice "drepturi morale" legate de orice materiale protejate prin drepturi de autor.

Când faceţi o Prezentare, recunoaşteţi şi sunteţi de acord că VPS, Entităţile SUBWAY® şi reprezentanţii lor pot crea ei înşişi sau pot obţine alte Prezentări care pot fi similare sau identice cu Prezentarea dvs. Renunţaţi prin prezenta la orice pretenţii aţi fi putut avea, aveţi şi/sau aţi putea avea în viitor, că orice prezentare acceptată, revizuită şi/sau folosită de VPS şi Entităţile SUBWAY® sau reprezentaţii lor este similară cu Prezentarea dvs.

RESTRICŢII LEGATE DE UTILIZARE

Niciunul dintre materialele de pe Site nu poate fi copiat, distribuit, modificat, republicat, refolosit, descărcat, reafişat, transmis sau folosit în alt fel decât în scopul normal de navigare fără a obţine mai întâi consimţământul scris de la VPS şi/sau Entităţile SUBWAY®. Orice informaţie proprie va rămâne proprietatea unică a VPS şi a Entităţilor SUBWAY®. Materialul de pe Site est furnizat numai în scopuri legale şi orice altă utilizare sau modificare a materialelor aflate pe Site încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale VPS şi ale Entităţilor SUBWAY®. VPS şi Entităţile SUBWAY® îşi păstrează drepturile depline de proprietate intelectuală asupra tuturor materialelor. Nu aveţi dreptul de a reproduce, vinde, reafişa, modifica sau converti niciun material de pe Site sub nicio formă care este în dezacord cu aceste Condiţii generale.

Sunteţi de acord că următoarele categorii de comportament sunt ilegale şi/sau interzise pe Site. Printre activităţile interzise se numără, dar fără a se limita la următoarele: (a) folosirea Site-ului în orice scop intenţionat sau neintenţionat, care încalcă orice legi şi/sau regulamente locale, de stat, federale, naţionale sau internaţionale; (b) afişarea sau transmiterea prin Site de orice informaţii, date, text, fişiere, legături, software sau alte materiale pe care VPS şi/sau Entităţile SUBWAY® le consideră a fi ilegale, obscene, defăimătoare, pornografice, ameninţătoare, tracasante, abuzive, calomniatoare, urâcioase sau jenante pentru orice altă persoană sau entitate sau care constituie o tracasare cibernetică sau o pândire cibernetică, conform determinării făcute de VPS şi/sau Entităţile SUBWAY®, la propria lor discreţie; (c) afişarea unui conţinut care încalcă drepturile de proprietate intelectuală, drepturile la confidenţialitate, drepturile la publicitate, drepturile secretului comercial sau orice alte drepturi ale oricărei părţi; (d) afişare de URL pe site-uri internet externe sau orice altă formă de HTML sau transmiterea de programări executabile de orice fel, incluzând virusuri, spyware, cai troieni sau programe similare; (e) afişarea sau transmiterea a orice ar putea fi spam, comunicaţii directe de marketing sau orice reclame, conţinut promoţional sau comercial nesolicitat; (f) a se da drept altcineva atunci când se foloseşte Site-ul, afişarea oricărui conţinut sau informaţii personale sau încercarea de a camufla sau denatura identitatea persoanei care face Prezentarea sau originea Prezentării sau a permite unei alte persoane sau entităţi să folosească identificarea dvs. pentru a afişa, a vedea comentarii sau a folosi Site-ul; (g) culegerea sau colectarea sub o altă formă de informaţii despre alte persoane, incluzând adrese de e-mail; şi (h) încurajarea altor persoane să intre în orice activităţi interzise conform descrierii de mai sus. VPS şi Entităţile SUBWAY® îşi rezervă dreptul de a investiga şi lua măsurile legale adecvate contra oricărei persoane care, la discreţia VPS şi/sau a Entităţilor SUBWAY®, efectuează orice activităţi interzise.

Sunteţi de acord că VPS şi/sau Entităţile SUBWAY® îşi rezervă dreptul dar nu sunt obligate să facă niciuna dintre următoarele: (a) să ancheteze o alegaţie că vreo Prezentare afişată pe Site nu se conformează acestor Condiţii generale şi să determine la propria discreţie eliminarea sau cererea de eliminare a oricărei Prezentări; (b) să elimine orice Prezentare abuzivă, ilegală sau perturbatoare sau care nu se conformează de altă manieră acestor Condiţii generale; (c) să pună capăt accesului utilizatorului la Site; (d) să monitorizeze, să editeze sau să dezvăluie orice Prezentare de Site; sau (e) să editeze sau să şteargă orice conţinut afişat pe Site, indiferent dacă acest conţinut încalcă sau nu aceste Condiţii generale.

LEGĂTURI

Anumite legături de pe Site vă vor permite să vă conectaţi la site-uri internet ale unor terţi care nu sunt sub controlul VPS şi/sau al Entităţilor SUBWAY®. VPS şi Entităţile SUBWAY® furnizează aceste legături numai pentru comoditatea dvs. Aspectul unei legături NU implică andosarea de către VPS sau Entităţile SUBWAY®. VPS şi Entităţile SUBWAY® NU sunt răspunzătoare de practicile de confidenţialitate sau de conţinutul niciunui site de internet de legătură. Accesaţi site-urile de legătură pe propriul dvs. risc.

DENEGARE DE RESPONSABILITATE.

CU EXCEPŢIA CAZURILOR CÂND S-A SPECIFICAT ALTFEL REFERITOR LA CONŢINUT, MATERIALELE, INFORMAŢIILE ŞI SERVICIILE DE PE ACEST SITE SUNT OFERITE "AŞA CUM SUNT" ŞI "CONFORM DISPONIBILITĂŢII", FĂRĂ NICIO CONDIŢIE SAU GARANŢIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ. NICI VPS NICI ENTITĂŢILE SUBWAY® NU POT FACE NICIUN FEL DE OBSERVAŢII, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE CALITĂŢII VANDABILE ŞI ADECVATE PENTRU UN ANUMIT SCOP. NICI VPS NICI ENTITĂŢILE SUBWAY® NU GARANTEAZĂ CĂ FUNCŢIILE DE PE SITE NU VOR FI NEÎNTRERUPTE SAU NU VOR AVEA ERORI, CĂ ACEST SITE SAU SERVERII SĂI NU VOR CONŢINE VIRUŞI SAU ALŢI COMPONENŢI DĂUNĂTORI, SAU CĂ DEFECTELE VOR FI CORECTATE CHIAR DACĂ VPS SAU ENTITĂŢILE SUBWAY® ŞTIU DE EXISTENŢA LOR.

RESPONSABILITATE LIMITATĂ

SINGURA DESPĂGUBIRE ÎN CAZ DE DISPUTĂ ŞI DACĂ FOLOSIŢI SITE-URILE ESTE SĂ ÎNTRERUPEŢI FOLOSIREA SITE-ULUI. ÎN LIMITELE AUTORIZATE DE LEGILE APLICABILE, VPS, ENTITĂŢILE SUBWAY® ŞI ORICE ALTĂ PARTE (FIE CĂ ESTE SAU NU IMPLICATĂ ÎN CREAREA, PRODUCEREA, ÎNTREŢINEREA SAU LIVRAREA PE SITE), PRECUM ŞI MANAGERII, ADMINISTRATORII, DIRECTORII, ANGAJAŢII, MEMBRII, ACŢIONARII SAU AGENŢII DE LA VPS ŞI ENTITĂŢILE SUBWAY® EXCLUD ORICE OBLIGAŢIE SAU RESPONSABILITATE DE ORICE VALOARE SAU FEL, PENTRU PIERDERI SAU DAUNE PE CARE LE-AŢI PUTEA SUFERI DVS. SAU UN TERŢ (INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA, ORICE PIERDERE SAU DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, PUNITIVĂ SAU DE CONSECINŢĂ, SAU ORICE PIERDERE DE VENIT, PROFIT, REPUTAŢIE, DATE, CONTRACTE, FOLOSIREA BANILOR, SAU PIERDERI SAU DAUNE REZULTATE DIN SAU LEGATE SUB ORICE FORMĂ DE ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII ŞI FIE DACĂ ESTE VORBA DE UN DELICT (INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA NEGLIJENŢĂ), CONTRACT SAU DE ALTĂ NATURĂ) ÎN LEGĂTURĂ CU SITE-UL SUB ORICE FORMĂ SAU ÎN LEGĂTURĂ CU FOLOSIREA, IMPOSIBILITATEA DE A FOLOSI, SAU REZULTATELE FOLOSIRII SITE-ULUI, INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACŢIUNI REZULTATE DIN FOLOSIREA RESURSELOR PREZENTATE PE ACEST SITE, PE ORICE SITE-URI DE INTERNET LEGATE DE ACEST SITE, SAU MATERIALELE DE PE ASEMENEA SITE-URI DE INTERNET, SAU FOLOSIREA ORICĂROR PREZENTĂRI, INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA PIERDERI SAU DAUNE DATORATE VIRUSURILOR CARE V-AR PUTEA AFECTA MATERIALELE INFORMATICE, SOFTWARE, DATELE SAU ALTE BUNURI DIN CAUZA ACCESULUI DE CĂTRE DVS., AL FOLOSIRII SAU NAVIGĂRII PE SITE SAU AL DESCĂRCĂRII ORICĂROR MATERIALE DE PE ACEST SITE SAU DE PE ORICE SITE INTERNET LEGAT DE ACEST SITE.

NIMIC DIN ACESTE CONDIŢII GENERALE NU VA EXCLUDE SAU LIMITA RESPONSABILITATEA VPS ŞI A ENTITĂŢILOR SUBWAY® ÎN STATELE SAU JURISDICŢIILE CARE NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA RESPONSABILITĂŢII PENTRU DAUNE INDIRECTE SAU INCIDENTALE. ÎN ASEMENEA STATE SAU JURISDICŢII, RESPONSABILITATEA VPS ŞI A ENTITĂŢILOR SUBWAY® SE VA LIMITA LA LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGE.

INDEMNIZARE

Sunteţi de acord să compensaţi, să apăraţi şi să exoneraţi de responsabilitate pe VPS şi Entităţile SUBWAY® contra tuturor şi oricăror revendicări, incluzând dar fără a se limita la revendicările, daunele, cheltuielile şi responsabilităţile unor terţi, incluzând onorariile rezonabile de avocat ca rezultate din sau în legătură cu încălcarea de către dvs. a acestor Condiţii generale, precum şi revendicările rezultate din orice folosire neautorizată a materialelor sau a oricărui alt material de pe Site.

LEGI APLICABILE ŞI JURISDICŢIE

Accesul la şi folosirea Site-ului şi aceste Condiţii generale sunt reglementate de legile din Statul Florida, Statele Unite ale Americii, fără a ţine cont de principiile de conflict de drept sau de alegerea legislaţiei sau de legile federale americane. Orice proces sau procedură legată de accesul sau folosirea Site-ului de către dvs. sau conformitatea cu aceste Condiţii generale se va desfăşura în jurisdicţia tribunalelor federale şi/sau de stat de şedinţă din Statul Florida şi sunteţi de acord să acceptaţi notificarea procedurii prin corespondenţă. Renunţaţi prin prezenta la orice şi toate apărările legate de jurisdicţie şi competenţa teritorială care ar putea fi altfel disponibile.

LIPSA CEDĂRII

Nu aveţi dreptul să transferaţi sau să cedaţi sub nicio formă drepturile sau obligaţiile dvs. conform acestor Condiţii generale. Orice astfel de transfer sau cedarea va fi nulă şi neavenită.

DIVIZIBILITATE

În cazul în care vreo prevedere oarecare a acestor Condiţii generale sau aplicarea unei asemenea prevederi unei persoane sau circumstanţe este considerată ca fiind nevalabilă, ilegală sau neexecutorie din orice motiv, celelalte prevederi ale acestor Condiţii generale şi aplicarea acestor prevederi la alte persoane sau circumstanţe nu va fi afectată. Pe cât posibil, tribunalul care constată că o asemenea prevedere este nevalabilă, ilegală sau neexecutorie va modifica şi interpreta prevederea pentru a o face valabilă şi executorie contra tuturor persoanelor sau entităţilor şi va acorda protecţia maximă posibilă persoanelor care urmează a fi indemnizate în limitele de valabilitate, legalitate şi aplicabilitate.

LIPSA RENUNŢĂRII

Nemenţinerea sau neimpunerea de către VPS a unei conformări stricte cu orice prevedere a acestor Condiţii generale nu va fi interpretată ca fiind o renunţare la vreo prevedere sau vreun drept oarecare.

TITLURI DE ARTICOLE

Titlurile fiecărui articol al acestor Condiţii generale sunt date numai ca titlu de referinţă. Aceste titluri vor fi ignorate la interpretarea sau explicarea oricăreia dintre aceste Condiţii generale.

ÎNŢELEGERE DEPLINĂ

Aceste Condiţii generale şi POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE constituie întregul acord dintre VPS, Entităţile SUBWAY® şi dvs. în legătură cu folosirea de către dvs. Site-ului, incluzând dar fără a se limita la orice comenzi gastronomice făcute prin intermediul Site-ului.

CONTACTAŢI VPS

Pentru informaţii suplimentare sau dacă aveţi întrebări despre aceste Condiţii generale, vă rugăm să contactaţi VPS la:

Value Pay Services LLC
1-888-445-9239
Privacyofficer@ipcoop.com
9200 S. Dadeland Blvd. Suite 705 Miami,
FL 33156
Ore de lucru: Luni - Vineri 8:30 - 17:30 ora coastei de est a Statelor unite


Store

 

FAVORITE STORE

Enter Address or Zip Code

CHOOSE YOUR FAVORITE STORE