WWW.TELLSUBWAY.ROSurvey

Politica de confidenţialitate VPS


Value Pay Services, LLC
9200 South Dadeland Boulevard, Suite 800
Miami, Florida 33156
Telefon: 1-888-445-9239
Asistenţă tehnică: webmaster@ipcoop.com

I. Consimţământ general şi explicit prin accesarea site-urilor web


A. Această Politică de confidenţialitate face cunoscut modul în care Value Pay Services, LLC („VPS”) colectează, protejează, utilizează şi partajează informaţiile, inclusiv Informaţiile cu caracter personal colectate despre dvs., aşa cum sunt ele definite în Secţiunea II a prezentului document. VPS este o subsidiară deţinută integral de Independent Purchasing Cooperative, Inc. („IPC”), corporaţie membră deţinută şi operată fără cotare la bursă, în care toţi membri sunt deţinătorii de francize SUBWAY® situaţi în Statele Unite ale Americii şi teritoriile sale şi în Canada („Deţinători de francize SUBWAY®”).

VPS partajează informaţii, inclusiv Informaţii cu caracter personal, cu IPC şi subsidiarele deţinute integral de IPC inclusiv, dar fără a se limita la IPC Financial Solutions, LLC („IPCFS”), IPC Insurance Solutions, LLC („IPCIS”), IPC Money Transmitter Inc. („IPCMTI”) şi Independent Purchasing Incorporated („IPI”). IPC şi subsidiarele sale deţinute integral sunt numite în continuare, colectiv „IPC”.

VPS partajează informaţii, inclusiv Informaţii cu caracter general, cu cooperativele internaţionale de achiziţii inclusiv, dar fără a se limita la, European Independent Purchasing Cooperative („EIPC”), Latin America and Caribbean Independent Purchasing Cooperative („LACIPC”), Independent Purchasing Cooperative (Australasia) Limited („IPCA”) and Middle East Independent Purchasing Cooperative („MEIPC”), toate acestea fiind membri deţinuţi şi entităţi operaţionale formate din toţi deţinătorii de francize SUBWAY® situaţi în zonele geografice respective, după cum urmează: Uniunea Europeană (EIPC), America Latină şi Caraibele (LACIPC), Australia (IPCA) şi Orientul Mijlociu (MEIPC). EIPC, LACIPC, IPCA şi MEIPC sunt numite colectiv în continuare „Grupul Co-op”.

VPS partajează informaţii, inclusiv Informaţii cu caracter personal, cu Franchise World Headquarters, LLC („FWH”), care administrează o companie orientată pe servicii pentru şi în numele sistemului global SUBWAY®, furnizând servicii legate de activitatea de bază, pentru următoarele entităţi sub franciză: Doctor’s Associates Inc. („DAI”). DAI deţine şi oferă sub licenţă marca comercială SUBWAY® şi sistemul de restaurante SUBWAY® companiilor sale afiliate inclusiv, dar fără a se limita la, Subway International B.V. („SIBV”), Subway Systems Australia Pty Ltd („SSA”), Subway Franchise Systems of Canada, Ltd. („SFSC”), Subway Partners Colombia C.V. („SPCCV”), Subway Systems do Brasil Ltda. („SSB”), Sandwich and Salad Franchises of South Africa Pty Ltd. („SSFSA”) şi Subway Systems India Private Limited („SSIPL”), în scopul deschiderii de restaurante SUBWAY® în toată lumea. FWH, DAI, SIBV, SSA, SFSC, SPCCV, SSB, SSFSA şi SSIPL sunt numite colectiv în continuare „Grupul SUBWAY®”.

VPS partajează informaţii, inclusiv Informaţii cu caracter personal, cu următoarele entităţi de publicitate ale Grupului SUBWAY®: Subway Franchisee Advertising Fund Trust, Ltd. („SFAFT”), Subway Franchisee Advertising Fund of Canada, Inc. („SFAFC”), Subway Franchisee Advertising Fund of Australia Pty. Ltd. („SFAFA”) şi Subway Franchisee Advertising Fund Trust B.V. („SFAFTBV”). SFAFT, SFAFC, SFAFA şi SFAFTBV sunt numite colectiv în continuare „Grupul FAF”.

Toate informaţiile sunt colectate într-un mod corect şi neinvaziv, cu consimţământul dvs. voluntar, obţinut direct de la dvs. de către VPS, IPC, Grupul Co-op, Grupul SUBWAY® şi/sau Grupul FAF.


B. VPS respectă confidenţialitatea deţinătorilor de francize SUBWAY®, potenţialilor deţinători de francize SUBWAY®, clienţilor SUBWAY® şi a altor persoane care îi vizitează site-urile web şi care aleg să furnizeze informaţii. VPS recunoaşte nevoia de protecţie şi gestionare adecvate a informaţiilor pe care le furnizaţi. VPS a adoptat, implementat şi îşi desfăşoară activităţile cu respect faţă de această Politică de confidenţialitate, pentru a vă ajuta să înţelegeţi ce tipuri de informaţii poate colecta VPS, cum pot fi utilizate acestea şi cu cine pot fi partajate informaţiile. Această Politică de confidenţialitate se aplică pentru toate informaţiile colectate pentru şi în numele VPS, fie în scris, verbal sau electronic, prin intermediul oricărui site web administrat de sau în numele VPS inclusiv, dar fără a se limita la www.tellsubway.com, www.tellsubway.com şi www.subwaycatering.com , împreună cu oricare şi toate viitoarele site-uri web administrate de sau în numele VPS („Site-urile web”). Prin utilizarea Site-urilor web sau prin participarea la orice program sau serviciu administrat de VPS, vă daţi consimţământul pentru practicile legate de date din această Politică de confidenţialitate. Dacă aveţi întrebări legate de această Politică de confidenţialitate sau de protecţia informaţiilor dvs., contactaţi VPS prin www.ipcoop.com sau direct, aşa cum se stipulează în Secţiunea XII din prezentul document.

PRIN TRIMITEREA DE INFORMAŢII CU CARACTER PERSONAL LA VPS ŞI/SAU PRIN ACCESAREA ŞI UTILIZAREA SITE-URILOR WEB, SUNTEŢI DE ACORD CĂ VPS POATE COLECTA, UTILIZA ŞI DEZVĂLUI ACESTE INFORMAŢII CU CARACTER PERSONAL ÎN CONFORMITATE CU PREZENTA POLITICĂ DE CONFIDENŢIALITATE ŞI TERMENII ŞI CONDIŢIILE, AŞA CUM ESTE PERMIS SAU IMPUS PRIN LEGE.


C. Consimţământul pentru partajarea şi dezvăluirea informaţiilor, inclusiv transferurile internaţionale de date. Pe lângă consimţământul dat pentru prezenta Politică de confidenţialitate şi Termenii şi condiţiile, inclusiv orice politici relevante suplimentare, vă exprimaţi consimţământul pentru ca VPS să poată partaja informaţiile pe care le-aţi furnizat, conform celor descrise în prezenta. VPS poate partaja informaţii cu IPC, Grupul Co-op, Grupul SUBWAY® şi Grupul FAF. VPS mai poate partaja informaţii şi cu companiile care îi furnizează servicii de asistenţă, cum ar fi procesatorii de carduri de credit, centrele de corespondenţă, furnizorii de găzduire web, furnizorii de asistenţă tehnică, centrele de implementare sau alţi furnizori de servicii sau pentru punerea în aplicare sau investigarea tranzacţiilor sau a operaţiunilor comerciale, din cauză că aceste companii pot avea nevoie de informaţii despre dvs. pentru a-şi îndeplini sarcinile. Aceste companii nu sunt autorizate să utilizeze pentru alte scopuri informaţiile pe care VPS le partajează cu ele, însă VPS nu controlează aceste companii. Sunteţi de acord că VPS şi cei cu care aceasta partajează informaţiile („Beneficiarii”) pot dezvălui şi transfera informaţiile dvs. la nivel global, inclusiv în şi în afara Statelor Unite, Uniunii Europene, zonelor geografice deservite de către Grupul Co-op, Grupul SUBWAY® şi Grupul FAF, precum şi în alte jurisdicţii, pentru orice scop legat de operaţiunile şi programele VPS.


D. Consimţământ de notificare electronică în cazul breşelor de securitate. Dacă VPS sau unui Beneficiar i se cere să acorde o notificare de acces neautorizat în anumite sisteme de securitate, sunteţi de acord că VPS sau Beneficiarul poate face acest lucru atunci când i se impune sau voluntar, postând notificarea pe site-urile web sau prin trimiterea acesteia la orice adresă de e-mail pe care VPS sau Beneficiarul o are de la dvs., la discreţia cu bună credinţă a VPS sau a Beneficiarului. Sunteţi de acord că notificarea către dvs. are rol de notificare către orice alt individ în numele căruia acţionaţi şi consimţiţi să puneţi o astfel de notificare la dispoziţia persoanei respective.


II. Tipurile de informaţii pe care VPS le colectează


A. Informaţii cu caracter personal. Informaţiile cu caracter personal sunt definite drept orice informaţii legate de circumstanţele personale sau materiale ale unui individ identificat sau identificabil. Un individ identificabil este acela care poate fi identificat, direct sau indirect, prin referinţă la un Cod numeric personal şi/sau un Număr de identificare (în continuare „CNP/NI”) sau la unul sau mai mulţi factori specifici privind identitatea sa fizică, psihologică, mentală, economică, culturală sau socială.

Informaţiile cu caracter personal includ, însă nu se limitează la: nume, adresă de reşedinţă, numere de telefon fix şi/sau mobil, adresă de e-mail personală, CNP/NI şi informaţii financiare cum are fi cele ce pot fi găsite pe cererile de carduri de credit şi declaraţiile fiscale.

VPS ia măsuri pentru a păstra confidenţialitatea CNP/NI, proteja CNP/NI împotriva dezvăluirii ilegale şi a limita accesul la acestea. VPS nu va pune CNP/NI la dispoziţia publicului larg, nu vă va tipări CNP/NI pe niciun card, nu vă va cere să vă daţi CNP/NI pentru a accesa produse sau servicii sau să transmiteţi CNP/NI prin internet decât dacă există o conexiune securizată sau dacă CNP/NI au fost criptate şi nu vă va cere CNP/NI pentru a accesa pagini web fără autentificare suplimentară.


B. Informaţii sensibile cu caracter personal. Informaţiile sensibile cu caracter personal includ, însă nu se limitează la: informaţii legate de originile rasiale sau etnice, afilierile politice, credinţele religioase, orientarea sexuală, handicapuri, starea de sănătate sau statutul de veteran. VPS nu va partaja niciodată Informaţii sensibile cu caracter personal, decât dacă vă daţi consimţământul explicit în acest sens.


C. Informaţii de contact cu caracter profesional. Informaţiile de contact cu caracter profesional sunt considerate informaţii impersonale şi, în condiţiile legislaţiilor din jurisdicţiile numite în Secţiunile IX şi XI ale prezentului document, nu sunt supuse protecţiei speciale, putând fi partajate de rutină cu oricine în cadrul şi în afara VPS. Informaţiile de contact cu caracter profesional includ, însă nu se limitează la: denumire comercială, adresă birou, număr telefon de serviciu. În măsura în care legislaţiile din alte jurisdicţii nu conţin astfel de stipulări, legile respective vor fi identificate în Secţiunea XIV a prezentului document.


III. Colectarea şi utilizarea Informaţiilor cu caracter personal


VPS colectează şi utilizează Informaţiile dvs. cu caracter personal la administrarea site-urilor web pentru scopurile destinate ale acestora. VPS vă poate colecta şi utiliza Informaţiile cu caracter personal după cum urmează:


A. Informaţii cu caracter personal colectate pe site-urile web. Informaţiile cu caracter personal sunt colectate pe fiecare site web după cum urmează:

 1. www.tellsubway.com Informaţiile cu caracter personal colectate pe acest site web includ, dar nu se limitează la, nume, adresă de e-mail, cod poştal, data naşterii, sex, număr de telefon fix, număr de telefon mobil, număr card Subway, informaţii despre cardul de credit şi adresa de facturare (pentru achiziţiile cu card sau încărcările şi reîncărcările pe card). VPS partajează aceste informaţii cu Grupul SUBWAY® şi Grupul FAF în scopuri de comunicare şi marketing. VPS mai poate partaja anumite informaţii cu terţe părţi pentru a furniza servicii de asistenţă legate de programul de carduri SUBWAY®.

 2. www.tellsubway.com Informaţiile cu caracter personal colectate pe acest site web includ, dar nu se limitează la, e-mail, număr de telefon mobil, data naşterii, aniversare şi chestionare de feedback legate de experienţele dvs. în restaurantele SUBWAY®. VPS partajează aceste informaţii cu Grupul Co-op, Grupul SUBWAY® şi Grupul FAF în scopuri de marketing, dacă optaţi pentru primirea comunicărilor.

 3. www.subwaycatering.com Informaţiile cu caracter personal colectate pe acest site web includ, dar nu se limitează la, nume, adresă, adresă de e-mail, număr de telefon, data naşterii şi informaţii despre cardul de credit. VPS partajează aceste informaţii transmiţându-vă numele şi informaţiile de contact la restaurantul SUBWAY® în scopul onorării comenzii dvs. de catering. VPS va pune de asemenea la dispoziţia Grupului SUBWAY® şi Grupului FAF informaţiile dvs. de contact pentru scopuri de marketing, dacă optaţi pentru primirea comunicărilor.

B. Vizitatorii site-urilor web.

 1. Numele de utilizator şi parola. Pentru a accesa paginile pentru membri sau închise publicului larg de pe site-urile web administrate de VPS, trebuie create un nume de utilizator şi o parolă. VPS nu divulgă numele de utilizator şi parolele nimănui din interiorul sau din afara VPS. Dacă aveţi nevoie să modificaţi sau să ştergeţi numele de utilizator sau parola, contactaţi VPS prin intermediul www.ipcoop.com sau direct, aşa cum se stipulează în Secţiunea XII din prezentul document.

 2. Actualizări prin e-mail şi mobil. Puteţi avea ocazia să optaţi pentru a primi comunicări prin e-mail şi mobil de la VPS. VPS vă va trimite alerte prin e-mail sau pe mobil numai dacă optaţi pentru primirea lor. Dacă alegeţi să primiţi comunicări prin e-mail şi mobil, VPS vă va trimite actualizări ocazionale despre noile adăugiri la site-urile web, precum şi ofertele speciale şi promoţiile de care puteţi beneficia. Dacă la un moment dat decideţi că nu mai doriţi să primiţi aceste tipuri de comunicări de la VPS, vă puteţi anula opţiunea printr-un clic pe link-ul de dezabonare din partea inferioară a oricărui e-mail de la VPS sau actualizându-vă preferinţele de contact pentru contul propriu.

 3. Concursuri şi sondaje. Din când în când, site-urile web pot susţine concursuri sau sondaje cu participare voluntară, care pot necesita Informaţii cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon şi/sau adresa dvs. de e-mail. VPS va utiliza informaţiile furnizate numai în legătură cu concursul sau sondajul organizat.

 4. Cookie-uri – utilizator de internet. Cookie-urile sunt informaţii pe care un site web le trimite pe hard discul unui individ în timp ce acesta/aceasta vizualizează site-ul. Cookie-urile permit site-ului web să reţină informaţii importante care vă vor face vizita pe site mai utilă. VPS utilizează cookie-urile ca ajutor pentru a vă îmbunătăţi vizitele viitoare.

  Dacă doriţi să nu primiţi cookie-uri, trebuie să setaţi browserul astfel încât să vă avertizeze ori de câte ori este trimis un cookie sau să dezactivaţi toate cookie-urile, folosiţi opţiunile din browserul dvs. de internet ca ajutor în acest sens. Opţiunea „Help” (Ajutor) din browserul dvs. de internet vă poate ajuta să vă schimbaţi preferinţele legate de cookie-uri. Reţineţi că, dezactivând cookie-urile, este posibil să nu mai aveţi acces la multe dintre caracteristicile disponibile pe site-urile web.

 5. Adresă protocol de internet (IP). O adresă protocol de internet (IP) este asociată cu conexiunea computerului dvs. la internet. VPS vă poate utiliza adresa IP ca ajutor la diagnosticarea problemelor cu serverul VPS, pentru a administra site-urile web şi a ţine legătura cu dvs. în timp ce navigaţi prin acestea. Adresa IP a computerului dvs. mai poate fi utilizată pentru a vă furniza informaţii bazate pe comportamentul dvs. de navigare prin site-urile web. VPS nu leagă adresele IP de niciun fel de Informaţii cu caracter personal.

 6. Informaţii agregate. Pentru a cuantifica interesul şi utilizarea diferitelor secţiuni ale site-urilor web şi ale diferitelor programe pe care VPS le administrează, VPS se bazează pe informaţii agregate, care sunt informaţii ce nu vă identifică, cum ar fi statistici şi date despre navigare. Cu ajutorul acestor informaţii agregate, VPS poate efectua analize statistice şi alte analize de rezumare a comportamentelor şi caracteristicilor vizitatorilor. Deşi VPS poate partaja aceste informaţii agregate cu terţe părţi, niciuna dintre ele nu va permite nimănui să vă identifice sau să determine alte aspecte personale legate de dvs.

  VPS mai colectează informaţii agregate, pe care VPS nu le consideră Informaţii cu caracter personal, legate de preparatele alimentare achiziţionate şi de datele demografice ale clienţilor restaurantelor SUBWAY®. VPS poate partaja aceste informaţii cu Grupul Co-op, Grupul SUBWAY® şi Grupul FAF în vederea îmbunătăţirii marketingului şi promovării produselor.


 

C. Deţinătorii de francize SUBWAY®. VPS colectează şi utilizează Informaţii cu caracter personal de la deţinătorii de francize SUBWAY® pentru a furniza servicii acestora. VPS va colecta Informaţii cu caracter personal de la deţinătorii de francize SUBWAY® într-un mod corect şi neinvaziv, cu consimţământul voluntar al acestora. Informaţiile cu caracter personal colectate de la deţinătorii de francize SUBWAY® includ, dar nu se limitează la: numele, data naşterii, adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail, parola şi CNP/NI. VPS va colecta de asemenea un nume de unitate, adresa, informaţiile despre contul bancar sau transferul electronic de fonduri, informaţiile despre cardul de credit şi alte informaţii asociale ale deţinătorului de franciză SUBWAY® în scopuri de facturare, cum ar fi adresa de corespondenţă pentru validarea cardului de credit al acestuia. VPS poate colecta direct aceste informaţii de la deţinătorii de francize SUBWAY® sau le poate primi de la IPC, Grupul Co-op, Grupul SUBWAY® şi/sau Grupul FAF. De exemplu, pentru a implementa Programele de card cash şi card de recompensă SUBWAY®, VPS trebuie să aibă acces la informaţiile cu caracter personal ale deţinătorului francizei SUBWAY®, inclusiv, dar fără a se limita la: numele, adresa şi informaţiile legate de contul bancar furnizate la DAI şi/sau FWH pentru a crea contul preautorizat al deţinătorului de franciză SUBWAY®. Dacă sunteţi deţinător de franciză SUBWAY® şi nu doriţi ca VPS să dezvăluie această informaţie, trebuie să aduceţi faptul acesta la cunoştinţa Responsabilului cu confidenţialitatea de la VPS şi, dacă este colectată de DAI şi/sau FWH, celui de la DAI şi/sau FWH, în scris, aşa cum se stipulează în Secţiunea XII din prezentul document. Nefurnizarea Informaţiilor cu caracter personal solicitate poate avea efect negativ asupra abilităţii unui deţinător de franciză SUBWAY® de a administra o franciză SUBWAY® sau de a participa la anumite programe care pot fi obligatorii pentru deţinătorii de franciză SUBWAY®.

VPS mai poate utiliza adresa de e-mail a unui deţinător de franciză SUBWAY® pentru a răspunde la solicitările de service şi asistenţă primite de la acesta, colecta feedback de la deţinătorii de franciză, pentru a efectua sondaje legate de satisfacţia deţinătorilor de franciză, pentru a oferi promoţii către deţinătorii de franciză SUBWAY® şi pentru a trimite alte mesaje cu informaţii despre servicii. Informaţiile cu caracter personal ale unui deţinător de franciză SUBWAY® pot fi utilizate şi pentru a comunica cu acesta legat de astfel de conturi ale sale cu VPS. Informaţiile cu caracter personal ale deţinătorului de franciză SUBWAY® pot fi puse la dispoziţia unui curier sau a unei companii de transport în vederea onorării eventualelor comenzi solicitate de deţinătorii de franciză SUBWAY® de la VPS.


D. Clienţii restaurantelor SUBWAY®. VPS nu va colecta Informaţiile cu caracter personal ale unui client decât dacă acesta contactează VPS direct. Deţinătorii Cardurilor de recompensă SUBWAY® şi ai Cardurilor cash SUBWAY® îşi pot înregistra voluntar cardurile prin intermediul www.tellsubway.com, site administrat de VPS. Pentru a înregistra un card SUBWAY®, clientului i se poate cere să furnizeze Informaţii cu caracter personal inclusiv, dar fără a se limita la: data naşterii, numărul SUBWAY®, numărul de telefon mobil şi adresa de e-mail. TREBUIE SĂ AVEŢI TREISPREZECE (13) ANI SAU PESTE PENTRU A ÎNREGISTRA UN CARD SUBWAY®. Istoricul de achiziţii al unui card SUBWAY® înregistrat poate fi de asemenea ataşat la aceste informaţii. VPS utilizează aceste informaţii ca parte a Programului său de carduri pierdute/furate şi pentru a oferi clienţilor oferte personalizate de la restaurantele SUBWAY® la care un astfel de client ia cina sau de la terţele părţi selecţionate, cum ar fi furnizorii de produse oferite prin sistemul SUBWAY®, ale căror oferte vor fi transmise clienţilor de către VPS. Dacă aţi înregistrat un card SUBWAY® şi nu doriţi să primiţi materiale promoţionale asociate cu utilizarea cardului dvs. SUBWAY®, vă puteţi actualiza preferinţele pe www.tellsubway.com.


E. Opţiunea de a limita utilizarea de către VPS a Informaţiilor cu caracter personal. Dacă nu doriţi ca VPS să utilizeze şi să partajeze Informaţiile dvs. cu caracter personal în scopul de a vă trimite materiale de marketing sau promoţionale, contactaţi Responsabilul cu confidenţialitatea al VPS, la privacyofficer@ipcoop.com. Dacă nu doriţi să primiţi alte e-mail-uri de la VPS, puteţi face această alegere prin intermediul link-ului de „revocare” sau dezabonare din mesajul de e-mail. Solicitarea dvs. va fi tratată cu promptitudine, însă puteţi să mai primiţi totuşi comunicările de marketing care erau deja în curs de trimitere înainte ca VPS să vă fi primit solicitarea.


IV. Stocarea, dezvăluirea şi păstrarea Informaţiilor cu caracter personal


А. Stocarea Informaţiilor cu caracter personal. VPS face eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a se asigura că Informaţiile cu caracter personal sunt protejate împotriva pierderii, accesării, utilizării, modificării, dezvăluirii sau abuzului. Sunt luate toate măsurile comerciale rezonabile pentru a preveni utilizarea neautorizată sau dezvăluirea Informaţiilor dvs. cu caracter personal. Informaţiile colectate de VPS, care vă pot identifica personal, pot fi stocate şi procesate în Statele Unite sau în orice altă ţară în care VPS, afiliaţii, subsidiarele sau agenţii săi administrează afaceri şi, prin utilizarea site-urilor web, consimţiţi la orice astfel de transferuri de informaţii în afara ţării dvs.


B. Dezvăluirea Informaţiilor cu caracter personal. Cu excepţia celor descrise în prezenta Politică de confidenţialitate, VPS nu vă va dezvălui Informaţiile cu caracter personal către o terţă parte decât la solicitarea dvs. sau dacă v-aţi dat în orice alt fel consimţământul pentru o astfel de dezvăluire sau dacă aceasta din urmă este necesară sau autorizată prin lege sau dacă, cu bună credinţă, VPS determină că o astfel de dezvăluire este necesară pentru: (a) conformitatea cu legea sau procesele legale deservite în cadrul VPS sau site-urilor web; (b) a proteja sau apăra drepturile de proprietate ale VPS, site-urilor web sau utilizatorilor acestora; sau (c) a acţiona în circumstanţe extreme în vederea protejării siguranţei personale a deţinătorilor de franciză SUBWAY® şi/sau angajaţilor VPS, utilizatorilor site-urilor web sau publicului.


C. Păstrarea Informaţiilor cu caracter personal. VPS vă va păstra Informaţiile cu caracter personal doar atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate şi pentru respectarea legilor aplicabile. Consimţământul dvs. legat de utilizarea Informaţiilor cu caracter personal pentru astfel de scopuri rămâne valid după încheierea relaţiei VPS cu dvs.


D. Securitatea. VPS face eforturi pentru a vă proteja Informaţiile cu caracter personal prin utilizarea măsurilor fizice, electronice sau procedurale de securitate adecvate sensibilităţii informaţiilor aflate sub controlul său. Aceste măsuri includ mecanisme de securitate pentru protejarea Informaţiilor cu caracter personal împotriva pierderii sau furtului, precum şi a accesului, dezvăluirii, copierii, utilizării şi modificării neautorizate.

VPS vă protejează Informaţiile cu caracter personal de pe internet, folosind practicile standard din domeniu. Deşi o securitate garantată nu există nici pe internet, nici în afara lui, VPS face eforturi rezonabile din punct de vedere comercial astfel încât colectarea şi securitatea acestor informaţii să respecte prezenta Politică de confidenţialitate şi toate legile şi regulamentele aplicabile.

Site-urile web utilizează o varietate de măsuri de securitate diferite, concepute pentru a proteja Informaţiile cu caracter personal deopotrivă de utilizatorii din cadrul şi din afara VPS, inclusiv utilizarea mecanismelor de criptare, cum ar fi Secure Socket Layers sau SSL-urile, protecţia cu parolă şi alte măsuri de securitate în vederea prevenirii accesului neautorizat la Informaţiile dvs. cu caracter personal. Aceasta ajută la păstrarea confidenţialităţii, caracterului intim şi integrităţii Informaţiilor dvs. cu caracter personal şi a oricăror tranzacţii sau servicii de care puteţi avea nevoie, pe care le puteţi iniţia şi/sau exercita pe site-urile web împotriva pierderii, abuzului, interceptării sau hacking-ului.


V. Site-urile web ale VPS şi terţelor părţi


Pentru confortul dvs., VPS poate include pe site-urile web link-uri către alte site-uri. VPS vă pune la dispoziţie aceste link-uri doar ca o comoditate, iar VPS nu girează conţinutul, serviciile oferite sau politicile de confidenţialitate adoptate de aceste site-uri web. Prezenta Politică de confidenţialitate acoperă numai Informaţiile cu caracter personal pe care VPS le colectează prin intermediul site-urilor web, iar cele care nu sunt administrate de sau în numele VPS, către care în site-urile web sunt incluse link-uri, pot avea politici de confidenţialitate care diferă considerabil faţă de această Politică de confidenţialitate. VPS a structurat site-urile web pentru a face clar în mod rezonabil momentul în care părăsiţi un site web şi accesaţi altul. VPS vă încurajează să consultaţi politica de confidenţialitate a fiecărui site pe care-l vizitaţi printr-un link din site-urile web, pentru a vă asigura că sunteţi de acord cu o astfel de politică. VPS nu îşi asumă răspunderea pentru comportamentul sau politica vreunei terţe părţi. Informaţiile cu caracter personal pe care le furnizaţi terţelor părţi neasociate nu sunt protejate prin intermediul acestei Politici de confidenţialitate. Examinaţi cu atenţie politica de confidenţialitate a unui site web de la o terţă parte cu link către sau dinspre site-urile web.


VI. Copiii şi colectarea datelor


VPS aderă la standardele federale de protecţie a confidenţialităţii aşa cum sunt acestea stipulate în Legea privind protecţia confidenţialităţii online a copiilor („COPPA”). VPS se preocupă de siguranţa copiilor. VPS nu va permite cu bună ştiinţă niciunei persoane sub treisprezece (13) ani să-i furnizeze Informaţii cu caracter personal. Copiii cu vârsta sub treisprezece (13) ani trebuie să obţină permisiunea explicită din partea unui părinte sau a unui tutore înainte de a posta pe internet Informaţii cu caracter personal despre propria persoană. Dacă un copil cu vârsta sub treisprezece (13) ani a furnizat VPS Informaţii cu caracter personal fără consimţământul unui părinte sau al unui tutore, părintele sau tutorele respectivului copil trebuie să contacteze imediat Responsabilul cu confidenţialitatea, la privacyofficer@ipcoop.com. VPS va face uz de eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a şterge prompt astfel de informaţii ale copiilor de pe serverele sale.


VII. Legea californiană cu privire la confidenţialitate


În condiţiile legii californiene, locuitorii din California pot solicita acum companiilor cu care au o relaţie de afaceri în curs să le pună la dispoziţie informaţii despre comportamentul de partajare a informaţiilor cu caracter personal al acestor companii cu terţele părţi în scopuri de marketing direct pe parcursul anului trecut.

Politica VPS este de a partaja Informaţiile dvs. cu caracter personal pentru scopuri de marketing direct numai cu consimţământul dvs. informat. Cu consimţământul dvs., din când în când VPS poate partaja Informaţiile dvs. cu caracter personal cu subsidiarele şi/sau afiliaţii săi în scopuri de marketing al serviciilor, produselor şi programelor relevante pentru dvs. Dacă v-aţi dat anterior consimţământul către VPS, însă nu mai sunteţi de acord să vă fie partajate Informaţiile cu caracter personal, contactaţi Responsabilul cu confidenţialitatea al VPS, la privacyofficer@ipcoop.com, şi solicitaţi o modificare a preferinţelor dvs. şi/sau revocarea, cu titlu gratuit, comunicărilor.


VIII. Transferuri internaţionale de date


VPS poate transfera Informaţiile cu caracter personal pe care le colectează despre dvs. în alte ţări decât cea în care informaţiile au fost colectate iniţial. Este posibil ca unele dintre aceste ţări să nu aibă aceleaşi legi privind protecţia datelor ca şi ţara în care v-aţi dezvăluit iniţial Informaţiile cu caracter personal. Atunci când VPS vă transferă Informaţiile cu caracter personal în alte ţări, VPS va proteja aceste informaţii conform celor descrise în prezenta Politică de confidenţialitate.


IX. Legea canadiană privind protecţia informaţiilor cu caracter personal şi documentele electronice („PIPEDA”)


Canada a adoptat legislaţia federală privind confidenţialitatea - Legea privind protecţia informaţiilor cu caracter personal şi documentele electronice („PIPEDA”), care încorporează zece (10) „Principii de informare corectă” legate de Informaţiile dvs. cu caracter personal. IPC aderă la aceste Principii de informare corectă pentru Informaţiile cu caracter personal colectate şi/sau transferate din Canada, care sunt următoarele:


 • Principiul 1 - Responsabilitatea. O organizaţie este responsabilă pentru informaţiile cu caracter personal aflate sub controlul său şi va desemna unul sau mai mulţi indivizi responsabili cu respectarea de către organizaţie a principiilor de informare corectă.

 • Principiul 2 - Identificarea scopurilor. Scopurile în care sunt colectate informaţiile cu caracter personal vor fi identificare de către organizaţie la sau înainte de momentul colectării informaţiilor.

 • Principiul 3 - Consimţământul. Cunoaşterea şi consimţământul individului sunt necesare pentru colectarea, utilizarea sau dezvăluirea informaţiilor cu caracter personal, cu excepţia cazurilor în care nu se pretează.

 • Principiul 4 - Limitarea colectării. Colectarea informaţiilor cu caracter personal va fi limitată la ceea ce este necesar pentru scopurile identificate de către organizaţie. Informaţiile vor fi colectate prin mijloace oneste şi legale.

 • Principiul 5 - Limitarea utilizării, dezvăluirii şi păstrării. Informaţiile cu caracter personal nu vor fi utilizate sau dezvăluite pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost colectate, cu excepţia cazului în care există consimţământul individului sau dacă este impus prin lege. Informaţiile cu caracter personal vor fi păstrate numai atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor respective.

 • Principiul 6 - Precizia. Informaţiile cu caracter personal vor fi atât de precise, complete şi actuale cât este necesar pentru scopurile pentru care urmează a fi folosite.

 • Principiul 7 - Mecanisme de securitate. Informaţiile cu caracter personal vor fi protejate prin mecanisme de securitate adecvate sensibilităţii acestora.

 • Principiul 8 - Transparenţa legată de politici şi practici. O organizaţie va pune la dispoziţia indivizilor informaţii specifice despre politicile şi practicile sale legate de gestionarea informaţiilor cu caracter personal.

 • Principiul 9 - Accesul individului la Informaţiile cu caracter personal. La cerere, un individ va fi informat cu privire la existenţa, utilizarea şi dezvăluirea Informaţiilor sale cu caracter personal şi i se va acorda accesul la aceste informaţii. Un individ va putea fi în măsură să interogheze precizia şi completitudinea informaţiilor, precum să le şi amendeze, după caz.

 • Principiul 10 - Interogarea conformităţii. Un individ va putea să adreseze o interogare legată de conformitatea cu principiile de informare corectă către persoana sau persoanele desemnate responsabile cu chestiuni de conformitate ale organizaţiei.

X. Conformitatea cu Safe Harbor


VPS este în conformitate cu cerinţele Safe Harbor ale Departamentului american al Comerţului legate de transferul informaţiilor cu caracter personal din Spaţiul Economic European şi Elveţia către Statele Unite. VPS a fost autocertificată conform cadrului de confidenţialitate Safe Harbor aşa cum este stipulat de Departamentul american al Comerţului, Comisia Europeană şi Elveţia cu privire la colectarea, stocarea, utilizarea, transferul şi alte procesări ale datelor cu caracter personal transferate din Spaţiul Economic European şi/sau Elveţia către Statele Unite, în conformitate cu Directiva UE privind protecţia datelor cu caracter personal. Principiile conformităţii cu Safe Harbor sunt următoarele:


 • Notificare - Indivizii trebuie informaţi că datele lor sunt colectate şi despre modul în care acestea vor fi utilizate;

 • Opţiune - Indivizii trebuie să aibă abilitatea de a anula colectarea şi transferul datelor către terţe părţi;

 • Transfer onest - Transferurile de date către terţe părţi poate avea loc doar către alte organizaţii care respectă principii adecvate de protecţie a datelor;

 • Securitate - Trebuie exercitate eforturi rezonabile pentru a preveni pierderea informaţiilor colectate;

 • Integritatea datelor - Datele trebuie să fie relevante şi de încredere pentru scopul în care au fost colectate;

 • Acces - Indivizii trebuie să poată accesa informaţiile păstrate despre ei şi să le corecteze sau să le şteargă dacă nu sunt corecte; şi

 • Aplicare - Trebuie să existe mijloace eficiente de aplicare a acestor principii.

Informaţii suplimentare legate de principiile Safe Harbor şi de procesul de certificare pot fi găsite pe www.export.gov/safeharbor.


Suplimentar, Departamentul american al Comerţului întreţine o listă a tuturor organizaţiilor conforme cu cerinţele Safe Harbor, care poate fi accesată la http://web.ita.doc.gov/safeharbor/shlist.nsf/webPages/safe+harbor+list


XI. Membrii Uniunii Europene


Dacă sunteţi rezident al unui stat membru al Uniunii Europene şi aveţi preocupări sau reclamaţii, adresaţi aceste chestiuni mai întâi Responsabilului cu confidenţialitatea al VPS. VPS este situat în Statele Unite, acelaşi lucru fiind valabil şi pentru serverele care fac disponibile acest site web şi majoritatea programelor şi serviciilor VPS. Toate chestiunile legate de probleme de confidenţialitate şi acest site web sunt guvernate de legile Statelor Unite şi ale Statului Florida. Dacă Responsabilul cu confidenţialitatea al VPS nu rezolvă în mod satisfăcător o plângere în interval de treizeci (30) zile de la data primirii acesteia, orice dispută, controversă sau cerere va fi rezolvată prin arbitraj gestionat de către o agenţie competentă, cum ar fi Agenţia Americană de Arbitraj („AAA”). Acţiunile de arbitraj vor avea loc în limba engleză. Sentinţa dată de arbitru poate fi contestată în orice tribunal cu jurisdicţie. Costurile arbitrajului vor fi suportate în mod egal de către părţi. Miami, Florida, SUA va fi locaţia tuturor audierilor, toate acestea fiind susţinute în faţa unui singur arbitru. Mai puteţi depune reclamaţii şi la Comisia Federală de Schimburi Comerciale, la http://www.ftc.gov/ftc/complaint.htm, sau telefonic la (202) 382-4357.


XII. Informaţii de contact


Dacă aveţi întrebări sau reclamaţii sau dacă doriţi să accesaţi, corectaţi sau să ştergeţi Informaţiile dvs. cu caracter personal, contactaţi Responsabilul cu confidenţialitatea al VPS. Responsabilul cu confidenţialitatea poate fi contactat telefonic la: 1-888-445-9239; prin fax la: (305) 670-4465; prin e-mail la privacyofficer@ipcoop.com; sau prin poştă la adresa Value Pay Services, LLC, 9200 South Dadeland Boulevard, Suite 800, Miami, FL 33156, În atenţia: Responsabilului cu confidenţialitatea. Dacă este cazul, Responsabilul cu confidenţialitatea va contacta un alt angajat pentru ajutor în finalizarea sarcinii solicitate de dvs.

Dacă trebuie să contactaţi Responsabilul cu confidenţialitatea al DAI, acesta poate fi contactat telefonic la: (203) 877-4281 sau 1-800-888-4848; prin fax la: (203) 876-6690; prin e-mail la privacyofficer@subway.com; sau prin poştă la adresa Doctor’s Associates Inc., 325 Bic Drive, Milford, CT, 06461, SUA.

Dacă trebuie să contactaţi Responsabilul cu confidenţialitatea al FWH, acesta poate fi contactat telefonic la: (203) 877-4281; prin fax la: (203) 783-7479; prin e-mail la privacyofficer@subway.com; sau prin poştă la adresa Franchise World Headquarters, LLC, 325 Bic Drive, Milford, CT, 06461, SUA.


XIII. Modificări la prezenta Politică de confidenţialitate


VPS va actualiza ocazional prezenta Politică de confidenţialitate. Când VPS postează modificări la prezenta Politicii de confidenţialitate, aceasta va actualiza şi data de „Revizuire” de mai jos. Dacă există modificări materiale la prezenta Politică de confidenţialitate, VPS vă va anunţa prin e-mail sau printr-o notificare pe pagina de pornire a site-ului web, alături de o descriere a modificărilor materiale. VPS vă încurajează să consultaţi periodic Politica de confidenţialitate pentru a fi informat despre modul în care acesta vă protejează informaţiile şi pentru a fi la curent cu eventualele modificări la Politica de confidenţialitate. Continuarea utilizării site-ului web după postarea unei Politici de confidenţialitate revizuite se consideră consimţământul dvs. de a vă obliga faţă de astfel de modificări. Această Politică de confidenţialitate este încorporată în Termenii şi condiţiile care guvernează diferitele site-uri web şi toate programele sau serviciile operate sau administrate de către sau în numele VPS. Orice modificări la prezenta Politică de confidenţialitate sunt valabile imediat după postarea lor de către VPS.


XIV. Schimbări şi/sau modificări cerute de legislaţiile altor jurisdicţii


Actualizat la 15 august 2011


Magazin

 

FAVORITE STORE

Enter Address or Zip Code

1 Mile = 1.6 km

CHOOSE YOUR FAVORITE STORE